Faktantarkistus yksi lähdeviite kerrallaan: Mikko Paunion lähteet eivät tue hänen väitteitään


Päivitys 12.5: Paunion vastine ja työryhmän kommentit löytyvät täältä. Paunion tekstin arkistoitu versio sellaisena, kuin sen luimme, löytyy osoitteesta http://archive.is/SgijyMikko Paunio julkaisi Uuden Suomen blogialustalla kirjoituksen otsikolla “Koronapandemia kohta ohi?”, joka nousi viikonloppuna alustan suosituimmaksi kirjoitukseksi.

Paunio on lääkäri, lääkintöneuvos ja epidemiologian dosentti Helsingin yliopistosta. Hän käyttää kirjoituksessaan alaviitteitä, mikä saa tekstin vaikuttamaan vakuuttavasti perustellulta ja tieteelliseltä. Hänen tekstissään on 32 alaviitettä, joita on käytetty 25 väitteen tukena yhdessä tai erikseen.

Merkittävä osa niistä ei kuitenkaan tue Paunion väitteitä lainkaan.

Taulukko lähdeviitteistä

Käymme seuraavaksi läpi tärkeimpiä ristiriitoja.


Lähde ei tue kirjoittajan väitettä


Viite 25: “Sekä poliitikkojen että median ja monien tutkijoidenkin tulkinta on ollut, että ankarat torjuntatoimet ovat pysäyttäneet epidemian. Itse en tähän selitykseen usko, enkä ole yksin. Myöskään WHO ei tunnu luottavan näiden ei-farmakologisten (maskit, sosiaalisten kontaktien välttely ym.) torjuntatoimien tehoon (25)”.

Linkki lähteeseen: https://extranet.who.int/s....

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Lähteenä on käytetty WHO:n 2019 laatimaa ohjeistusta “Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza“, jolla ei ole yhteyttä vallitsevaan Covid-19-pandemiaan.

Kyseinen asiakirja päinvastoin suosittelee Paunion luettelemia interventioita. Kasvomaskeja ja sairaiden eristämistä suositellaan riippumatta influenssapandemian tai -epidemian vakavuusasteesta; väkijoukkojen koon rajoittamista kohtalaisen vakavan epidemian tai pandemian aikana; kasvomaskien käyttöä suositellaan koko väestölle vakavan epidemian tai pandemian aikana.


Taulukko WHO:n suosituksista

Viite 26: “[Imperial Collegen professori] Neil Fergusonin tutkijaryhmä varoittaa juuri nyt Italian hallitusta, että ihmisten vähäinenkin liikkuvuuden lisääntyminen voisi aiheuttaa kahdeksassa viikossa 24 000 ylimääräistä kuolemaa Italiassa (26).”

Linkki lähteeseen: https://doi.org/10.25561/78677

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Suora lainaus artikkelista:


“Using our simulated scenarios we can calculate the deaths averted by keeping mobility at current levels. Table 2 shows the deaths averted under the 20% and 40% return to pre-lockdown mobility scenarios and no other intervention is put in place. Under the 20% scenario we estimate the total number of excess deaths to be between 3,700 and 5,000, and under the 40% scenario the total number of excess deaths would be between 10,000 and 23,000”.


Vapaasti suomennettuna 20 % lisäys liikkuvuudessa aiheuttaa arvion mukaan 3 700 - 5 000 ylimääräistä kuolemaa, ja 40 % lisäys liikkuvuudessa aiheuttaa arvion mukaan 10 000 - 23 000 ylimääräistä kuolemaa.


Esitämme Pauniolle kolme kysymystä:

  1. Onko “vähäinenkin liikkuvuuden lisääminen” näistä skenaarioista 20 % vai 40 % liikkuvuuden lisääntyminen?
  2. Jos 40 % pidetään “vähäisenäkään” liikkuvuuden lisääntymisenä, onko kohtuullista käyttää tutkijoiden arvion ylärajaa mainitsematta asiaa?
  3. Jos arvion ylärajan käyttö on perusteltua, onko perusteltua lisätä lukuun varmuuden vuoksi 1 000 kuolemaa?


Viite 5: “Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Bruce Aylward on ollut aiheuttamassa vahinkoa. Vuoden 2014 ebolaepidemian jälkimaininkeihin viitaten Columbian yliopiston (New York City) kansallisen katastrofi ja valmiuskeskuksen johtaja tohtori Irwin Redlener totesi Aylwardin nimityksestä WHO:n Wuhan-mission johtoon (5):

”Minulla ei ole minkäänlaista luottamusta, että tämä sama WHO:n ryhmä kykenisi hallitsemaan tätä seuraavaa kansainvälistä epidemiaa.”

Linkki lähteeseen: https://www.cbc.ca/news/...

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Suora lainaus artikkelista:

“But a quicker and more effective response to the epidemic from WHO would have resulted in far fewer deaths, said Dr. Irwin Redlener, director of the National Center for Disaster Preparedness at Columbia University in New York, at the time. "I personally would have no confidence that the same team at WHO would be able to handle the next international outbreak," Redlener told the Associated Press.”

Redlenerin alkuperäinen lainaus on vuonna 2015 tehdystä Associated Pressin tutkimuksesta, eikä ole millään tavalla kommentti "Aylwardin nimityksestä WHO:n Wuhan-mission johtoon", kuten Paunio väittää.

Ebola-kriisin yhteys Paunion väitteisiin on lisäksi epäselvä. Paunio syyttää Aylwardia “ennennäkemättömän sosiaalisen kriisin” aiheuttamisesta liiallisella paniikilla. Redlenerin kritiikki WHO:n Ebola-tiimiä kohtaan kohdistui nimenomaan riittämättömiin toimiin ja viivyttelyyn kansainvälisen hätätilan julistamisessa.Viite 3: "Who oli helmikuussa arvioinut viruksen tappavuudeksi 2-4 % (3)".

Linkki lähteeseen: https://www.statnews.com/2020/....

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Suora lainaus artikkelista:

“The case fatality rate — the percentage of known infected people who die — is between 2% and 4% in Hubei province, and 0.7% in other parts of China, he said.”

Ensinnäkin arvio koskee ainoastaan Hubein provinssia - WHO ei tässä arvioi mitään itse taudille ominaista lukua.

Lisäksi arvioitu luku on tapauskuolleisuus, ei viruksen “tappavuus”. THL käyttää termejä tapauskuolleisuus, eli CFR - kuolleisuus vahvistettujen tartuntojen joukossa; infektiokuolleisuus, eli IFR - kuolleisuus kaikkien sairastuneiden joukossa; sekä väestökuolleisuus, eli kuolleisuus koko väestössä. Paunio vaikuttaa puhuvan infektiokuolleisuudesta.Viite 2: “Muutama päivä sitten iranilaisten tutkijoiden ilmeisesti koko maailmassa ensimmäinen satunnais-/ryväsotokseen perustunut Guilanin maakunnassa tehty serologinen arvio (2) SARS-CoV-2 viruksen tappavuudesta tuli tulokseen, että Maailman Terveysjärjestö (WHO) oli helmikuun lopussa yliarvioinut viruksen tappavuutta jopa 50 kertaisesti. (2)”

Linkki lähteeseen: https://www.medrxiv.org/co...

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Paunio linkittää ilmeisesti väärään tutkimukseen, mutta Shakiban artikkeli Guilanin maakunnan seroprevalenssista löytyy kyllä osoitteesta https://doi.org/10.1101/2020.04.26.20079244. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkastella serologisia löydöksiä suhteessa WHO:n arvioon, eikä taudin kuolleisuuteen oteta yleisellä tasolla kantaa.

Tutkimuksessa tehtiin vasta-ainekoe pikatestein 552 henkilölle, joten se kärsii samoista ongelmista, kuin lähes kaikki viimeaikaiset seroprevalenssitutkimukset. Sen tulos ei tilastollisesti eroa nollasta.Viite 22: “Ihmetystä meidän epidemiologien keskuudessa on herättänyt eri maiden tai suurien kaupunkien COVID-19 epidemioiden eksponentiaalisen nousun lyhyys ja sitä seuraava epidemian nopea tasaantuminen ja lasku, vaikka väestön pitäisi olla 100%:sti vailla immuniteettia eli eksponentiaalisen nousun pitäisi vain jatkua ja jatkua (22). “

Linkki lähteeseen: https://unherd.com/....

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Keistä epidemiologeista Paunio puhuu? Ketkä ovat “me”? Mikä on tämän näkemyksen peitto? Lähde ei vastaa näihin kysymyksiin.

Lähteenä on Michael Levittin haastattelu. Levitt on laskennallisen rakennebiologian professori ja hänet on palkittu Nobelin kemianpalkinnolla vuonna 2003. Levitt ei kuitenkaan ole epidemiologi.

Levittin mukaan epidemian kasvu ei missään vaiheessa ollut eksponentiaalista. Näyttöä hänen väitteilleen ei esitetä. Jutussa kerrotaan, että hän on ennustanut “ainutlaatuisella tarkkuudella” Covid-19:n etenemistä, mm. Hubein provinssin “lopulliset kuolinluvut”. Levitin ennuste oli kuitenkin lähteen mukaan 3250; tällä hetkellä kuolemia on kertynyt 4512.

Nobelin palkinto ei ole tae siitä, ettei puhuja esitä muun tiedeyhteisön naurettavina pitämiä väitteitä.Viite 27: “Nyt joukko matemaatikkoja on asettanut kyseenalaiseksi, että laumaimmuniteetti koronatautia vastaan syntyy vasta, kun 60-70% ihmisistä on saanut tartunnan, koska alttius sairastua koronatautiin ja SARS-CoV-2 altistuksen vaihtelu väestössä voi johtaa siihen, että laumaimmuniteetti saavutetaan paljon alhaisemmalla tasolla eli jo 10-20 %:ssa riippuen siitä, miten em. seikat vaihtelevat SARS-CoV-2 kohdalla (27).”

Linkki lähteeseen: https://www.medrxiv.org/content...

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Artikkelissa mainitaan kyllä 10-60 % skaala, josta Paunio on poiminut luvut 10-20 %. Tutkimus ei kuitenkaan tarkemmin luettuna tue Paunion esittämiä väitteitä. Artikkelin kirjoittaja jopa puuttui väärintulkintoihin Twitterissä. Hän korostaa, ettei tutkimuksen perusteella voida sanoa, että laumaimmuniteetti saavutetaan ~20 % altistuksella, muista toimista täysin riippumatta. “It does NOT conclude that lockdowns/social distancing are unnecessary -- Relaxing lockdowns/social distancing measures will have a more detrimental effect than what is predicted by the average (bad news)”. Myös Harvardin Marc Lipsitchin Twitter-ketju ja Natalie Deanin Twitter-ketju tarjoavat apua tulosten tulkintaan. Julkaisu on vertaisarvioimaton.Viite 9: “New York Cityn COVID-19 epidemiahuippu tuli kolme viikkoa vuoden 1918 Espanjan tautia aikaisemmin (9)”

Linkki lähteeseen: https://www1.nyc.gov/site/...

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Lähteessä on tilastotietoa Covid-19:stä New Yorkissa. Siinä ei käydä vertailua vuoden 1918 Espanjantautiin.Viite 28: “SARS-CoV-2 virus on levinnyt nyt todella laajalle ja esimerkiksi USA:n vankiloissa aletaan lähestyä lähes 100% tasoja sekä vankien että vartijoiden keskuudessa”

Linkki lähteeseen: https://www.foxnews.com/us/....

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Paunion linkittämän FOX Newsin uutisen mukaan yli 70 % vangeista on saanut positiivisen testituloksen. Taudin esiintyvyydestä vartijoiden keskuudessa ei ole mainintaa.Viite 7: "Esimerkiksi nyt Saksan COVID-19 kuolemien määrä ensimmäisen aallon hiipuessa Euroopassa on 7000. Edelliseen kausi-influenssaan Saksassa kuoli 25 000 ihmistä (7)."

Linkki lähteeseen: https://www.rki.de/....

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Paunion linkki ei toimi, mutta raportti löytyy nimellään. Edellisen influenssakauden kuolleisuuslukuja ei raportissa kuitenkaan ole, koska niitä ei raportin julkaisuajankohtana ollut saatavilla. Raportissa sanotaan kuitenkin sairaalajaksoja olleen n. 18 000: “The estimated number of influenza-related hospitalizations from primary care practices was 18,000 (95 % CI 16,000-20,000). Compared with previous seasons, the estimate for iMAARI is therefore significantly lower than in the extraordinarily severe flu epidemic in the 2017/18 season and the severe seasons 2012/13 and 2014/15. The estimate for influenza-attributable hospital admissions is also lower than the estimates for 2016/17 and 2017/18, roughly comparable to the values for the 2015/16 season”

Kausi-influenssaan 2017/2018 kuoli 25 000 ihmistä, mutta epidemiaa luonnehditaankin poikkeuksellisen vakavaksi. Paunio johtaa lukijaa harhaan väittämällä 25 000 kuolemaa tavanomaisen influenssakauden uhrimäärääksi.Viite 17: “Alunperin New Yorkin osavaltio suunnitteli – mitä ilmeisimmin WHO:n ”Espanjantautiin” rinnastettavaan riskinarvioon perustuen – että se tarvitsee COVID-19 epidemiahuippua varten 140 000 sairaansijaa mukaan lukien 40 000 tehohoidon paikkaa. Käytössä olleiden tehohoitopaikkojen lukumäärä oli huipussaan noin 3 500 (17).

Linkki lähteeseen: https://projects.thecity.nyc/2020...

Lähde ei tue kirjoittajan väitettä. Lähteestä löytyy ainoastaan toteutunut tehokapasiteettitarve. Internetistä ei löydy mainintaa varautumisesta 40 000 tehohoidon paikan tarpeeseen. Näin poikkeukselinnen väite vaatii poikkeuksellista evidenssiä.Lähde tukee kirjoittajan väitettä vain osittain


Viite 8: “Autuaasti on unohtunut, että 1957-8 talvena kuoli maailmassa Aasialaiseen influenssaan maailmassa jopa neljä miljoonaa ihmistä ja Suomessakin kuoli spartalaisen tyynesti 1300 ihmistä ilman TV:n/Somen 24/7 hypetystä (8)”

Linkki lähteeseen: https://www.julkari.fi/bits...

Lähde tukee väitettä vain osittain. Paunio käyttää arvion ylärajaa, jolle emme ole löytäneet uskottavaa lähdettä. Linnanmäki esittää kyllä arvion 1-4 miljoonasta kuolleesta osana taulukkoa, muttei anna sille suoraa lähdeviitettä. Bibliografia koostuu kirjoista, joista tiedon paikantaminen olisi aikaavievää.

Vertaisarvioitu kirjallisuus, viranomaislähteet ja Encyclopædia Britannica arvioivat 1957 H2N2-influenssan uhriluvuksi 1.1 miljoonaa henkeä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4747626/, https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1957-1958-pandemic.html, https://www.britannica.com/event/1957-flu-pandemic. Paunio toki käyttää "jopa"-sanaa ennen arvion ylärajan esittämistä, mutta epidemiologian dosentilta on syytä odottaa arvion asettamista kontekstiin. "Neljä miljoonaa" ei heijasta laajan tiedeyhteisön konsensusta.
Viite 13: "Italiassa lääkärit ovat määränneet vuosikymmeniä vastuuttomasti antibiootteja potilaille, mikä tekee siellä yleisten sairaalabakteerien hoitamisen antibiooteilla jopa mahdottomaksi (13)".

Linkki lähteeseen: https://www.thelocal.it/....

Lähde tukee väitettä vain osittain. Paunio viittaa englanninkieliseen uutissivustoon varsinaisen OECD:n raportin sijaan. Jos Paunio olisi viitannut suoraan OECD:n raporttiin, olisi antibioottiresistenssiä käsittelevällä aukeamalla myös tieto siitä, että Italiassa todetaan vähemmän sairaalabakteeritartuntoja, kuin Suomessa.

Antibioottiresistenssiä esiintyy raportin lukujen valossa Italiassa enemmän, kuin Suomessa. On kuitenkin harhaanjohtavaa vähätellä ilmiön maailmanlaajuista luonnetta. OECD:n raportissa Italian terveydenhuoltojärjestelmä saa yleisellä tasolla erinomaiset pisteet, ja pärjää monella mittarilla Suomen terveydenhuoltojärjestelmää paremmin. Italialaisten lääkäreiden lääkemääräysten vastuullisuuteen OECD:n raportti ei myöskään ota kantaa.Viite 1: “Muita maita vähemmän torjuntatoimia asettaneen Ruotsin tehohoitoon tapahtuvat sisäänkirjautumiset vähenevät nyt selvästi, mikä kielii jo yli kaksi viikkoa sitten tapahtuneesta viruskierron hidastumisesta (1)”

Linkki lähteeseen: https://www.icuregswe.org/....

Lähde tukee väitettä vain osittain. Sisäänkirjautumiset vähenivät lähteen mukaan Paunion kirjoitusta edeltävällä viikolla n. 10%. On kuitenkin todennäköistä, että näennäinen lasku johtuu raportointiviiveestä. Päivittäin vahvistetut tapaukset jatkavat kasvua, ja päivittäiset kuolemat ovat pysyneet verrattain stabiilina.

Viite 4: “Viime maanantaina satunnaisotokseen perustunut serologinen tutkimus paljasti, että Tukholman läänin väestöstä 10 %:lla oli vasta-aineita ennen pääsiäistä. (4)”

Linkki lähteeseen: https://sverigesradio.se/artikel...

Lähde tukee väitettä vain osittain. Uutisessa mainitaan 10 %:lle väestöstä kehittyneen vasta-aineita, mutta jutussa haastateltu asiantuntijakin varoittaa vetämästä luvusta liikaa johtopäätöksiä. Kun 1000:sta näytteestä saadaan kerättyä 550 ja analysoitua 446, ei voi enää puhua satunnaisotoksesta. Tuloksesta ei välttämättä voi päätellä mitään perusjoukosta, eli Tukholman läänin väestöstä. “Tutkimus” on lehdistötiedote, ja yleisellä tasolla näin pienen otannan serologisiin testeihin liittyy useita muitakin ongelmia.Viite 24: “Sekä poliitikkojen että median ja monien tutkijoidenkin tulkinta on ollut, että ankarat torjuntatoimet ovat pysäyttäneet epidemian. Itse en tähän selitykseen usko, enkä ole yksin (22,24).”

Linkki lähteeseen: https://www.medrxiv.org/....

Lähde tukee väitettä vain osittain. Artikkelia ei ole vertaisarvioitu. Paunion olisi syytä mainita, että artikkelin kirjoittaja, Thomas Meunier, on itsenäisesti toimiva kansalaisjärjestössä työskentelevä meritieteilijä, ei epidemiologi.

Lisäksi Meunierin artikkelin keskeinen väite on se, että nimenomaan “lockdown policy” - suomalaisia rajoitustoimia ankarampi yhteiskunnan sulkeminen - ei ole aikasarjojen analyysin perusteella taudin toteutuneeseen tartuttavuuteen taikka kuolintapausten kasvuun eniten vaikuttanut tekijä. Keskeistä onkin ihmisten omatoimisuus ja ennakointi. Nimellinen ulkonaliikkumiskielto ei vähennä tartuntoja, jos liikkumista on jo sitä ennen vähennetty minimiin. Suora lainaus:

"In particular, the figure shows that countries with social distancing policies, but no home containment, such as the Netherlands and Germany experience avery similar decay of the epidemic in terms of growthrate, reproduction number, and doubling time, to countries with police-enforced home containment. On the other hand, results for Sweden suggest that taking no action at all may yield a more variable decay of the epidemic.Viite 6: “On myös väläytelty sitä mahdollisuutta, että ei SARS-tyypin koronavirukset, jotka aiheuttavat talvisin 20% tavallisista vilustumisista antaisivat nyt osittaista sekä soluvälitteistä että neutraloivien vasta-aineiden tuomaa immuunisuojaa (6).”

Linkki lähteeseen: http://www.cell-stress.com/....

Lähde tukee väitettä vain osittain. Suora lainaus, korostus meidän: “Several studies suggest that antibodies against non-SARS-CoVs are highly prevalent in the general population including in children, suggesting that most individuals have been infected by CoVs and have potentially developed a certain degree of (protective) immune response. There is no clear evidence on whether and how prior exposure to a strain of CoV can produce permanent immunity against the strain species or even cross-immunity for other CoV species.”


Viite 32: “Villi tuhkarokkovirus antaa aina täyden immuniteetin loppuelämäksi (32)”

Linkki lähteeseen: http://www.med.mcgill.ca/....

Lähde tukee väitettä vain osittain. Paunio käyttää lähteenään yksittäistä aikalaiskertomusta, yli 150 vuotta vanhaa opinnäytetyötä. Suora lainaus:

"In this connection it is quite remarkable, however, that of the many aged people still living on the Faroes who had had measles in 1781, not one, as far as I could find out by careful inquiry, was attacked the second time. I myself saw ninety-eight such old people, who were exempt because they had had the disease iii their youth. This was the more noteworthy in that a high age by no means lessened the susceptibility to measles, since, as far as I know, all the old people who had not gone through with measles in earlier life were attacked when they were exposed to infection; whereas certain young persons, although constantly exposed, were exempt. If recovery from measles sixty-five years before could insure people against taking the disease a second time, it might be supposed that still greater protection would be afforded by having recovered from it a shorter time before; and I am, therefore, inclined to assume that the cases in which measles was observed to occur the second time in the same person are attributable to erroneous diagnosis, or at least are extremely rare.”


Lopuksi


Blogialustalla julkaistu mielipidekirjoitus on lähtökohtaisesti poleeminen, eivätkä sitä välttämättä koske kaikki tieteellisen diskurssin säännöt. Jos kieltäisimme kaikki kirjoitukset, jotka vähääkään syyllistyvät lähteiden valikointiin ja lainausten irrottamiseen asiayhteydestä, jäisi internet kovin tyhjäksi.

Epidemiologina ja lääkärinä kirjoituksessaan esiintyvällä Pauniolla on kuitenkin aivan erityinen vastuu tartuntataudin vuoksi julistetun poikkeustilan aikana.

Pauniolta on voitava odottaa tieteenalansa kirjallisuuden arviointia tasapuolisesti ja ennakkoluulottomasti. Paunio ei myöskään voi olla ymmärtämättä, että tutkimustulosten ja WHO:n suositusten vääristeleminen ei ole hyväksyttävää.Pandemia.fi toimitus.

Tilaa uutiskirje ja seuraa Pandemia.fi-sivustoa Twitterissä lukeaksesi tekstit ensimmäisten joukossa.

Tutkimustietokanta

Lisää tiedettä? Olemme keränneet kaikki 10 000+ tieteellistä artikkelia Covid-19:sta, rikastuttaneet listan metatiedoilla useista eri lähteistä ja mahdollistaneet listan lajittelun ja suodattamisen erilaisten laatukriteerien perusteella. Lisäksi ylläpidämme tietokantaa takaisinvedetyistä ja vakavasti virheellisiksi väitetyistä artikkeleista. Tutustu tietokantaan.